Jual Unit Angklung

ANGKLUNG SET MITRA MUSIK

ANGKLUNG 8 NADA      
Rp. 200.000   
Terdiri dari :   
Angklung 1 octave (8 pcs)   
Standar   

ANGKLUNG TK 18 NADA                     
Rp. 600.000   
Terdiri dari :   
Angklung 2 octave (18 pcs)   
Standar   

ANGKLUNG UNIT KECIL       
Rp. 2.900.000   
Terdiri dari :   
Angklung Melodi 2 Set 2 tb (56 pcs)   
Accord (11 pcs)   
Bass  (6 pcs)   
Tiang Standar   


ANGKLUNG UNIT SEDANG
 Rp. 3.450.000
Terdiri dari :   
Angklung Melodi 2 Set 2 tb (62 pcs)   
Accord (13 pcs)   
Bass 1 Set (11 pcs)   
Tiang Standar   ANGKLUNG UNIT LENGKAP
 Rp. 4.800.000                                                      
Terdiri dari :                    
Angklung Melodi 3 Set 2 tb (93 pcs)                   
Accord (17 pcs)                   
Cuk (17 pcs)                   
Bass 2 Set (22pcs)                   
Tiang Standar                   
           
             
ARUMBA

ANGKLUNG ARUMBA             
Rp. 6.200.000   
Terdiri dari :   
Gambang Melodi 2 Set (28 pcs)   
Gambang Penggiring 2 Set (28 pcs)   
Angklung Melodi 1 Set 3 tb (31 pcs)   
Bass pukul 1 Set (13 pcs)   
Standar